x
Acest site folosește cookie Aflã mai mult. Am înțeles
logo

Programul Operațional Capacitate Administrativã

like.png

Proiectul

“DEZVOLTAREA CALITĂȚII SERVICIILOR ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ”

Cod MySMIS 2014+ 119289, Cod SIPOCA 484

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 promovează conceptul unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru îndeplinirea acestui rol, administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați : www.fonduri-ue.ro

logo